Homeblogs

Waarom is een overeenkomst van opdracht belangrijk?

Waarom is een overeenkomst van opdracht noodzakelijk?

In een overeenkomst van opdracht (OVO) kun je als zzp’er of freelancer afspraken vastleggen die je maakt met je opdrachtgever over de arbeidsrelatie die jullie aangaan. Maar niet alleen voor de zzp’er is deze overeenkomst een belangrijk document. Een overeenkomst van opdracht is in het belang van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Daarover vertellen we je graag meer in dit artikel.

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Misschien heb je de termen verkapt dienstverband of schijnzelfstandigheid wel eens horen vallen. Beide termen geven aan dat een zzp’er werkzaamheden verricht, die eigenlijk als werkzaamheden in loondienst moeten worden aangemerkt. En je wilt natuurlijk niet beticht worden van schijnzelfstandigheid, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor het afdragen van premies en het betalen van belastingen. Deze financiële consequenties kun je afvangen door de afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever concreet vast te leggen in een overeenkomst van opdracht.

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht?

Voor een arbeidsovereenkomst gelden volgens de wet drie vereisten:

  • Iemand moet persoonlijk arbeid verrichten.

  • Er moet loon betaald worden als vergoeding voor deze arbeid.

  • Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer.

Voldoet de werkrelatie aan alle drie de punten hierboven, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Ontbreekt een van de elementen, dan kan er nooit sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Met name op het punt van die gezagsverhouding en ook op het punt van het persoonlijk verrichten van de arbeid verschilt een overeenkomst van opdracht met een arbeidsovereenkomst. Als een opdrachtnemer ook een vervanger kan sturen als hij verhinderd is, dan is er dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Dat geldt ook als de gezagsverhouding ontbreekt. Uit de wettekst over de overeenkomst van opdracht blijkt namelijk dat een van de belangrijkste kenmerken van de overeenkomst van opdracht is dat het alleen draait om het resultaat van de werkzaamheden en niet om de weg daarnaartoe.

Waar kun je een overeenkomst van opdracht voor gebruiken?

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht heeft ook gevolgen voor de afdracht van belastingen en premies. Als er sprake is van arbeid in loondienst, dan is de werkgever verantwoordelijk voor het inhouden van loonheffingen. Ook voor de werknemer kan het grote gevolgen hebben als de Belastingdienst in tegenstelling tot wat er is afgesproken, vindt dat er sprake is van een dienstverband in loondienst. Eventuele fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek, kunnen dan worden teruggevorderd. Een belangrijk voordeel van het vastleggen van afspraken in een overeenkomst van opdracht, is dat de afspraken helder op papier staan. Als je dit goed doet, dan is er weinig ruimte voor onduidelijkheden en goede afspraken kunnen geschillen voorkomen. Je kunt een overeenkomst van opdracht dus ook heel goed gebruiken om de afspraken die jullie mondeling hebben gemaakt schriftelijk vast te leggen.

Welke afspraken leg je vast in een overeenkomst van opdracht?

In de overeenkomst van opdracht leg je in ieder geval vast:

  • voor welke duur jullie de overeenkomst aangaan;

  • welke afspraken jullie maken over het opzeggen van de overeenkomst;

  • wat jullie afspreken over geheimhouding;

  • wie waarvoor aansprakelijk is;

  • hoe vervanging geregeld kan worden;

  • of de opdrachtgever aanwijzingen over het werk mag geven.

Het is belangrijk dat je in de overeenkomst specifiek ingaat op de punten waarop de overeenkomst van opdracht verschilt van een arbeidsovereenkomst. Dus hoe regelen jullie vervanging? En mag de opdrachtgever aanwijzingen geven over hoe het werk uitgevoerd dient te worden? In de meeste gevallen neemt de opdrachtgever het initiatief om de overeenkomst op te stellen, maar ook de opdrachtnemer mag een overeenkomst van opdracht opstellen.

Opzegging van de overeenkomst van opdracht

In artikel 7:408 van het Burgerlijk Wetboek staat: ‘De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.’ Voor opdrachtnemers ligt dat iets anders. Zij kunnen de overeenkomst van opdracht alleen tussentijds opzeggen als daarvoor een gewichtige reden is. Dit kan voor een opdrachtnemer als ongelijkheid worden ervaren en daarom is het mogelijk om in een overeenkomst van opdracht tussentijdse opzegging specifiek uit te sluiten of in de overeenkomst op te nemen dat ook de opdrachtnemer tussentijds kan opzeggen. Neem in de overeenkomst van opdracht ook altijd een opzegtermijn op. Staat deze opzegtermijn er niet in, dan kan de overeenkomst in principe op ieder moment worden opgezegd. Wel geldt dat de redelijkheid en billijkheid hierbij een grote rol speelt. Wordt een opdracht per direct opgezegd en lijdt de opdrachtnemer hierdoor schade, dan kan deze daarvoor een schadevergoeding claimen.

Overeenkomst van opdracht als voorbeeld

Op de website van de Belastingdienst staan verschillende modelovereenkomsten voor een overeenkomst van opdracht per branche en beroepsgroep. Het nadeel van deze standaardovereenkomsten is dat ze weinig ruimte laten voor maatwerk en dat je zelf moet uitzoeken welke overeenkomst op jouw opdracht van toepassing is. Zoek jij een overeenkomst van opdracht die wel is afgestemd op jouw specifieke opdracht, dan kun je bij Legal Fit eenvoudig zelf een overeenkomst van opdracht opstellen. Onze overeenkomsten zijn bovendien altijd aangepast aan de huidige wetgeving. Meer weten? Stel dan hier zelf je overeenkomst op.

Delen via:

Bekijk ook:

Overeenkomst van opdracht

Personeel

Ben je zzp-er of werk je met zzp-ers? Leg dan afspraken over het uitvoeren van werkzaamheden goed vast en voldoe aan de wet DBA.

Blog

Wat is de meerwaarde van een geheimhoudingsverklaring?

Door afspraken goed vast te leggen, voorkom je dat bedrijfsinformatie op straat komt te liggen.
Blog

Het belang van een samenwerkingsovereenkomst

Waarom is het zo belangrijk om de afspraken tussen zakelijke partners goed vast te leggen? Wij leggen het uit.