Waarom is een samenwerkingsovereenkomst zo belangrijk?

Er wordt wel gezegd dat de samenwerkingsovereenkomst een belangrijke overeenkomst is voor ondernemers die samen aan een project of opdracht werken. Maar als ondernemer word je al overstelpt met overeenkomsten. Denk aan overeenkomsten van opdracht met opdrachtgevers en klanten of overeenkomsten voor de huur van panden of voertuigen. Hoe zinvol is nog een extra overeenkomst dan eigenlijk? En kun je zomaar een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst als basis gebruiken? In dit artikel leggen we de meerwaarde van een samenwerkingsovereenkomst uit.

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst is een contract tussen zakelijke partners, waarin ze afspraken over de samenwerking vastleggen. In de meeste gevallen zullen de twee of meer partijen die betrokken zijn bij een samenwerkingsovereenkomst een gezamenlijk doel hebben, zoals het afronden van een project of het gezamenlijk aanbieden van een dienst. Het doel kan per samenwerking verschillen.

Wanneer je met een andere partij samenwerkt, is het belangrijk om afspraken goed vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. De relatie met je zakenpartner kan nu misschien heel goed zijn, maar gebeurtenissen tijdens het werk of in de privésfeer kunnen de verhoudingen verstoren. Het is dan vervelend als je geen duidelijke afspraken hebt gemaakt, waarop je kunt terugvallen.

Is een samenwerkingsovereenkomst verplicht?

Een samenwerkingsovereenkomst is niet verplicht, maar wel heel raadzaam. Het vastleggen van afspraken verkleint de kans op geschillen. Hoe je een samenwerkingsovereenkomst opstelt, is aan de partijen zelf. Hierover is in de wet niet specifiek iets geregeld. Voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst gelden dus de reguliere wetten die ook gelden voor het opstellen van andere overeenkomsten. Dit betekent dat de overeenkomst na ondertekening door beide partijen rechtsgeldig is.

Voordat je een samenwerkingsovereenkomst gaat opstellen

Voordat jullie een samenwerkingsovereenkomst opstellen, is het belangrijk om helder te hebben wat het doel is van de samenwerking. Ook is het handig om te weten welke belangen jij en je zakenpartner hebben. Het belang zelf leg je misschien niet vast in de overeenkomst, maar de belangen verklaren wel waarom iemand waarde hecht aan bepaalde afspraken. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om voor jezelf alvast op een rijtje te zetten wat je in de samenwerkingsovereenkomst wilt vastleggen. Heb je het doel, de belangen en de afspraken allemaal helder voor ogen, dan is het nu tijd om de samenwerkingsovereenkomst ook daadwerkelijk op te gaan stellen.

Wat moet er in een samenwerkingsovereenkomst staan?

In een samenwerkingsovereenkomst leg je in ieder geval vast:

  • Hoe jullie de taken verdelen.

  • Welk vermogen jullie inbrengen.

  • Hoe jullie de winst verdelen.

  • Wat de duur van de overeenkomst is.

Je kunt een samenwerkingsovereenkomst aangaan voor iedere periode die je wenst, als je dit maar duidelijk vastlegt. Is er geen einddatum bekend of wil je de samenwerkingsovereenkomst niet op een specifiek moment laten eindigen, dan spreken we ook wel over een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd is er dus geen einddatum vastgelegd, terwijl dit bij een overeenkomst voor bepaalde tijd wel het geval is.

Financiële afspraken en intellectueel eigendom

In de samenwerkingsovereenkomst leg je ook vast hoe jullie de financiële zaken onderling regelen. Wie betaalt wat en welke vergoedingen spreken jullie met elkaar af? Probeer hierin zo concreet mogelijk te zijn.

Je wilt natuurlijk niet dat andere ondernemers met jouw ideeën aan de haal gaan, maar je wilt je ideeën wel kunnen delen met je zakenpartner. Om die reden kan het verstandig zijn om een geheimhoudingsverklaring in de overeenkomst op te nemen. Kies je voor zo’n geheimhoudingsverklaring, denk er dan ook aan om afspraken te maken over het intellectueel eigendom. Om te voorkomen dat een ander er met jouw ideeën, ontwerpen of publicaties vandoor gaat na het eindigen van de overeenkomst, is het goed om ook af te spreken wat er gebeurt met het intellectueel eigendom dat is ontstaan tijdens de samenwerking.

Een samenwerkingsovereenkomst beëindigen

Een samenwerkingsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Een samenwerkingsovereenkomst kan eindigen:

  • door een beëindiging van rechtswege;

  • met wederzijds goedvinden;

  • door opzegging;

  • door ontbinding;

  • door vernietiging;

  • door een beroep te doen op de nietigheid van de overeenkomst.

De meest natuurlijke manier waarop een samenwerkingsovereenkomst eindigt, is beëindiging van rechtswege. Dit betekent dat de einddatum in de overeenkomst bereikt is. Jullie kunnen ook onderling afspreken dat de overeenkomst eerder eindigt. Dit noem je beëindiging met wederzijds goedvinden. Daarnaast kan een van de partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen. We spreken dan van opzegging. Een samenwerkingsovereenkomst kan ook eindigen door ontbinding, vernietiging of door een beroep te doen op de nietigheid van de overeenkomst. Het gaat dan vaak om afspraken die niet op de juiste manier zijn vastgelegd of niet met de juiste intenties zijn gemaakt.

Stel jouw samenwerkingsovereenkomst zelf op met Legal Fit

Je ziet het: een samenwerkingsovereenkomst is maatwerk. Het is daarom niet verstandig om een voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst van internet te plukken en daarin je eigen gegevens te verwerken. Stel je je samenwerkingsovereenkomst opstellen met Legal Fit, dan weet je zeker dat je kunt rekenen op 100%-tevredenheidsgarantie. Je stelt je overeenkomst eenvoudig op, zonder dat daarvoor juridische kennis noodzakelijk is.

Delen via:

Bekijk ook:

Samenwerkings-overeenkomst

Eigen onderneming

Ga je samenwerken met partners? Zorg dat je belangen goed worden geborgen met een samenwerkingsovereenkomst.

Geheimhoudings-verklaring/NDA

Privacy

Er zijn zakelijk veel vertrouwelijke activiteiten. Het is goed om hier afspraken over te maken. Dit doe je eenvoudig met een NDA.

Overeenkomst van opdracht

Personeel

Ben je zzp-er of werk je met zzp-ers? Leg dan afspraken over het uitvoeren van werkzaamheden goed vast en voldoe aan de wet DBA.