Wat is een vof-contract en waarom is dit belangrijk?

Als je een bedrijf gaat oprichten samen met andere ondernemers, dan kun je kiezen voor een vennootschap onder firma, ofwel een vof. De afspraken die je met de andere ondernemers maakt over de vof, leg je vast in een zogenoemd vof-contract. In dit artikel gaan we in eerste instantie in op de bedrijfsvorm vof. Wat is een vof? We gaan daarnaast in op het vof-contract. Wanneer heb je dit contract nodig, welke afspraken moeten er zeker in terugkomen en hoe kun je een vof-contract opstellen?

Wat is een vof?

Een vof is een bedrijf dat is opgericht door twee of meer ondernemers. Die ondernemers noem je vennoten. Bij een vof is er altijd sprake van meerdere eigenaren, terwijl een eenmanszaak maar een eigenaar heeft. De afspraken tussen de vennoten kun je vastleggen in een vof-contract. Voordat we ingaan op het vof-contract, bespreken we eerst de verschillen tussen de vof en andere ondernemingsvormen.

Wat is het verschil tussen een vof en een nv of een bv?

Bij een vof zijn de eigenaars hoofdelijk aansprakelijk als er schulden ontstaan. Dit betekent dat schuldeisers hun vorderingen kunnen opeisen bij iedere afzonderlijke vennoot. Valt er bij de een niks te halen, dan kunnen ze beslag leggen op het privévermogen van de ander. Wil je liever niet hoofdelijk aansprakelijk zijn terwijl je een onderneming met meerdere vennoten voert, dan kun je kiezen voor een ondernemingsvorm waarbij aandelen worden uitgegeven, zoals een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv). In deze ondernemingsvormen is de aansprakelijkheid verdeeld over de aandeelhouders en zijn de eigenaren dus niet persoonlijk aansprakelijk.

Wat is het verschil tussen een vof en een maatschap?

Als verschillende ondernemers hetzelfde beroep uitoefenen, dan kunnen ze er ook voor kiezen om een samenwerking aan te gaan in de vorm van een maatschap. Bij een maatschap zijn alle maten voor een gelijk deel aansprakelijk als er schulden zijn. Dat is dus anders dan de hoofdelijke aansprakelijkheid bij de vof.

Wat is een vof-contract?

Als je samen met anderen een bedrijf start, dan breng je meestal ook allemaal iets in. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook goederen of arbeidsuren. Juist omdat je bij een vof met andere ondernemers samenwerkt, is het belangrijk om de afspraken over deze samenwerking juridisch goed vast te leggen. Dit doe je in een vof-contract. Naast de term vof-contract, gebruikt men ook vaak termen als vof-overeenkomst, vof-akte of een oprichtingsakte voor een vof. Deze termen betekenen allemaal hetzelfde.

Wat staat er in een vof-contract?

In het vof-contract neem je de afspraken op die de vennoten met elkaar maken. Zo leg je in het contract vast:

  • wat iedere vennoot inbrengt bij de start van de vof;

  • welke afspraken jullie maken over de beëindiging en ontbinding van het vof-contract;

  • wat er gebeurt als een van de vennoten wil stoppen en de andere vennoten het bedrijf willen voortzetten;

  • wat er gebeurt met de onderneming als een van de vennoten overlijdt.

Het kan zo zijn dat een van de vennoten te maken krijgt met ziekte of arbeidsongeschiktheid en hierdoor zijn werkzaamheden - tijdelijk - niet kan uitvoeren. Afspraken hierover leg je ook vast in de vof-overeenkomst. Verplichten jullie elkaar bijvoorbeeld om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten? En wat gebeurt er met de verdeling van de winst als een van de vennoten langdurig niet kan werken?

Ook afspraken over de toetreding van nieuwe vennoten, de bevoegdheden van de verschillende vennoten, de aansprakelijkheid en natuurlijk de arbeidsbeloning die iedere vennoot krijgt, horen ook in de vof-akte thuis. Tot slot neem je in de vof-overeenkomst ook nog op wat de looptijd van de overeenkomst is.

Waarom is een vof-contract belangrijk?

Zoals gezegd zijn alle afzonderlijke vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden in de onderneming. Dat kun je met een vof-contract niet beperken. Wel kun je afspraken maken over bepaalde bevoegdheden, waardoor je het risico op schulden kunt verminderen. Ook kun je onderling afspraken maken over een verdeling van de aansprakelijkheid. Schuldeisers kunnen hun schulden dan weliswaar hoofdelijk opeisen, maar daarna kan de vennoot waarbij de vordering is geïnd, deze terugvorderen van de andere vennoten op basis van de afspraken in het vof-contract.

Omdat er in de wet nauwelijks iets is vastgelegd over de vof, is het vof-contract bij geschillen dé leidraad om de geschillen op te lossen. Juist daarom is het zo belangrijk dat alle afspraken met betrekking tot de onderneming zo expliciet mogelijk zijn vastgelegd in deze overeenkomst. Een vof-contract is hierdoor vaak maatwerk. Wel kun je een voorbeeld van een vof-contract gebruiken om te toetsen of jullie over alle noodzakelijke punten van een vof-contract hebben nagedacht.

Inschrijven van het vof-contract in het Handelsregister

Heb je bepaalde afspraken gemaakt die ook voor anderen van belang zijn om te weten, dus mogen de vennoten bijvoorbeeld niet zonder elkaars toestemming tekenen boven een bepaald bedrag, dan kun je deze voorwaarden uit het vof-contract inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De afspraken zijn dan rechtsgeldig voor alle partijen die zakendoen met de vof.

Wil je meer weten over het opstellen van een vof-contract of wil je jouw vof-contract direct laten opstellen? Bij Legal Fit helpen we je graag verder.

Delen via:

Bekijk ook:

VOF-contract

Eigen onderneming

Leg de onderlinge afspraken tussen jou en de andere vennoten vast. In slechts enkele minuten maak je een juridisch waterdicht contract.

Blog

Het belang van een samenwerkingsovereenkomst

Waarom is het zo belangrijk om de afspraken tussen zakelijke partners goed vast te leggen? Wij leggen het uit.
Blog

Waarom is een overeenkomst van opdracht belangrijk?

De opdrachtgever en de opdrachtnemer leggen afspraken vast over de werkrelatie, om zo schijnzelfstandigheid te voorkomen.